Gå til hovedindhold

DOMU bolig units er lavet med FN’s verdensmål i mente, så vi kan give tilbage til samfundet og hjælpe med at passe på vores jord. Her kan du læse mere om hvordan DOMU's værdier og tiltag om bæredygtighed passer overens med FN’s verdensmål.

FN’s 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Deres i alt 169 delmål handler om at løse mange af verdens største problemer.

Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. Det er planen, at Verdensmålene skal være opfyldt i 2030.

DOMU's værdier for bæredygtiged

Bæredygtighed i centrum

DOMU A/S har igangsat et udviklingsinitiativ for at fremme og skabe attraktive boliger for den brede befolkning og for at løse et stigende boligproblem, hvor den brede befolkning har svært ved at finde boliger som opfylder deres behov. 

Samtidigt oplever flere professionelle investorer og bygherrer at traditionelle byggerier bliver dyrere at opføre og totaløkonomien udfordres når byggetider skrider.

Forhold som projekteringsfejl, byggefejl, materialeforbrug, tyveri, storm og vandskader medfører efterfølgende tab af ressourcer og øgede omkostninger, samt forsinkelser som giver øget fysisk og mentalt stres.

Målet er derfor at forbedre den samlede totalomkostning i byggeriet både den menneskelige, økonomiske samt ressourceomkostninger. 

Boligernes aftryk skal reduceres og der skal indarbejdes FN's verdensmål fra første idé til brugsfasen i boligerne. 

Helhedsorienteret bæredygtighed

Mennesker og materialer

DOMU's fokus på bæredygtighedsmålene skal sikre at DOMU bidrager til at løse problemstillingerne, 

Vores præfabrikerede bolig units har fokus på verdensmålene da vi producerer boliger til den brede befolkning og sikrer gode billige boliger til alle. Vi har også fokus på helbred, trivsel, sundhed og et godt indeklima for brugere af boligerne. Uden sundhed er der ingen bæredygtighed.

I selve produktionen har vi også fokus på en række af målene, da vi blandt andet skaber et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, reducerer materialespild og opnår en produktionslinje hvor der er fokus på at mennesker og ressourcer behandles ordentligt. 

Vi vil have kvalitet, økonomi og bæredygtighed til at gå op i en højere enhed igennem vores intelligente byggeri og gennemtænkte "cradle to cradle" metode i byggeriet. Dermed er vi med til at sikre fremtidens krav og forventninger. 

FN's verdensmål nr. 9

Industri, innovation og infrastruktur

DOMU A/S støtter målet om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. 

I bund og grund handler det om at få vores samfund til at løbe rundt på en smartere måde. Det handler om at finde på nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens fabrikker og virksomheder, så vi bruger ressourcerne mere effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt.

I DOMU har vi skabt et "cradle to cradle" koncept hvor vi har fokus på genanvendelse og genbrug af alle materialer. Vi har også igennem vores LEAN produktion og flow sikret at vores materiale spild er reduceret med helt op til 90% sammenlignet med traditionel byggeri. 

DOMU bolig units kan monteres ovenpå eksisterende bygninger, hvilket betyder at DOMU gør det muligt at genanvende plads. Vores bærende konstruktion er lavet af stål fremfor træ og dermed medvirker DOMU til at bevare vores træbestande.

FN’s verdensmål nr. 11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre muligheder for at alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere integreret, bæredygtig og inddragende måde.

Det betyder at alle mennesker skal have adgang til sikre boliger med de nødvendige faciliteter og til en overkommelig pris. 

Dette mål er netop en af idéerne bag DOMU bolig units, fordi vi med vores byggemetode kan sikre gode billige boliger til den brede befolkning. Vores boliger er handicapvenlige og har fokus på at skabe rammerne for et godt hjem.
Derfor har alle vores bolig units også gulvvarme og støjdæmpende tiltag, så beboeren ikke bliver forstyrret af naboer.

Vi bruger også Exhausto ventilationsanlæg med varmegenvinding og Termix varmevekslere, som bidrager til sundhed og komfort for beboerne. 

Vores byggemetode gør det også muligt at udleje boligerne til en meget overkommelig pris. 

FN’s verdensmål nr. 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion vi skal ændre på. Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er rent faktisk helt unødvendigt.

Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Dette er tanken bag DOMU's "cradle to cradle" koncept. Vi giver hvert modul en unik QR-kode som indeholder alt information om elementerne i boligen, dermed er der fuld sporbarhed og det gør det muligt at genanvende og genbruge alle dele af boligen ved nedbrydning. 

Derudover kan vi med vores produktionsmetode reducere byggeaffald med op til 90%, til stor gavn for miljøet. 

Kontakt os

Interesseret i at høre mere om DOMU

 

Cookies

Vi anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her

Back to top