Gå til hovedindhold

DOMU bolig units er lavet med FN’s verdensmål i mente, så vi kan give tilbage til samfundet og hjælpe med at passe på vores jord. Her kan du læse mere om hvordan DOMU's værdier og tiltag om mere bæredygtighed i produktionen stemmer overens med FN’s verdensmål.

FN’s 17 Verdensmål er samlet set den mest ambitiøse plan i menneskehedens historie. Deres i alt 169 delmål handler om at løse mange af verdens største problemer.

Blandt andet skal vi udrydde fattigdom og sult, sikre øget global lighed og opnå en bæredygtig verdensøkonomi. Det er planen, at Verdensmålene skal være opfyldt i 2030.

Vores fokus på på cirkulær materialeøkonomi

Cirkulær økonomi

Hos DOMU vil vi gøre op med den traditionelle lineære økonomi som kendetegner byggebranchen. Lineær økonomi betyder at materialer tages ud af naturen og bruges i byggeriet for at ende som affald. 

I vores byggekoncept har vi indtænkt cirkulær økonomi og fokuseret på at gøre vores bygninger genanvendelige. Vores byggematerialer går i kredsløb og kan enten genbruges eller genanvendes. 

DOMU boliger er designet til at kunne flyttes og få ny anvendelse – vores konstruktion er den stærkeste på markedet med meget lang levetid. Dette er essensen bag vores fokus til at skabe en cirkulær økonomi i byggebranchen.

Vores boliger er helt overordnet altid flytbare - vores stærke stålkonstruktion har meget lang levetid og derfor vil vores units kunne håndtere ubegrænsede løft og flytninger.

Ved at gøre byggeriet flytbart gør vi op med den traditionelle brug og smid væk-kultur.

Selv efter mange år kan vores moduler flyttes og sættes på en anden grund eller som del af et nyt byggeri. Dermed bidrager vi til at mindske ressourcespild og giver bygherre fleksibilitet og muligheder for at anvende byggeriet på nye måder for dermed at spare samfundet ressourcer til gavn for miljøet.

Går man dybere og ser på genanvendelse af enkelte materialer fra modulerne, så er vores data klarlagt således at alle materialer kan afmonteres og indgå i produktionen igen eller genbruges ved leverandørerne af f.eks. gips og isolering. 

Det er væsentligt at kunne sortere materialer og have et fuldt overblik over leverandører og materialer, derfor er de over 12.000 enkeltdele som indgår i en DOMU unit fuldt klarlagt således at man ved demontering kan sortere alle dele. 

Målet ved at benytte cirkulær økonomi er at vi kan spare naturen for yderligere udvinding af råmaterialer. Ved at kunne genbruge og flytte boligerne gør vi dem fleksible og bæredygtige da man i stedet for at bryde hele bygningen ned, i stedet kan flytte bygningen og give den nyt liv et andet sted. 

Jordens ressourcer er begrænsede og byggeriet står for en meget stor del af Co2 produktionen. Ressourceknaphed og klimaforandringer betyder at man må tænke nyt. I DOMU er genanvendelse tænkt naturligt ind i alle materialer og processer.

DOMU's værdier for bæredygtighed

Bæredygtighed i centrum

DOMU har igangsat et udviklingsinitiativ for at fremme og skabe attraktive boliger for den brede befolkning og for at løse et stigende boligproblem, hvor den brede befolkning har svært ved at finde boliger som opfylder deres behov. 

Samtidigt oplever flere professionelle investorer og bygherrer at traditionelle byggerier bliver dyrere at opføre og totaløkonomien udfordres når byggetider skrider.

Forhold som projekteringsfejl, byggefejl, materialeforbrug, tyveri, storm og vandskader medfører efterfølgende tab af ressourcer og øgede omkostninger, samt forsinkelser som giver øget fysisk og mentalt stres.

Målet er derfor at forbedre den samlede totalomkostning i byggeriet både den menneskelige, økonomiske samt ressourceomkostninger. 

Boligernes aftryk skal reduceres og der skal indarbejdes FN's verdensmål fra første idé til brugsfasen i boligerne. 

Helhedsorienteret bæredygtighed

Mennesker og materialer

DOMU's fokus på bæredygtighedsmålene skal sikre at DOMU bidrager til at løse problemstillingerne.

Vores præfabrikerede bolig units har fokus på verdensmålene da vi producerer boliger til den brede befolkning og sikrer gode billige boliger til alle. Vi har også fokus på helbred, trivsel, sundhed og et godt indeklima for brugere af boligerne. Uden sundhed er der ingen bæredygtighed.

I selve produktionen har vi også fokus på en række af målene, da vi blandt andet skaber et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere, reducerer materialespild og opnår en produktionslinje hvor der er fokus på at mennesker og ressourcer behandles ordentligt. 

Vi vil have kvalitet, økonomi og bæredygtighed til at gå op i en højere enhed igennem vores intelligente byggeri og cirkulære materialeøkonomi. Dermed er vi med til at sikre fremtidens krav og forventninger. 

FN's verdensmål nr. 9

Industri, innovation og infrastruktur

DOMU støtter målet om at bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation. 

I bund og grund handler det om at få vores samfund til at løbe rundt på en smartere måde. Det handler om at finde på nye metoder til at arbejde mere bæredygtigt i verdens fabrikker og virksomheder, så vi bruger ressourcerne mere effektivt og mere miljømæssigt fornuftigt.

I DOMU har vi skabt et "cradle to cradle" koncept hvor vi har fokus på genanvendelse og genbrug af alle materialer. Vi har også igennem vores LEAN produktion og flow sikret at vores materiale spild er reduceret med helt op til 90% sammenlignet med traditionel byggeri. 

DOMU bolig units kan monteres ovenpå eksisterende bygninger, hvilket betyder at DOMU gør det muligt at genanvende plads. Vores bærende konstruktion er lavet af stål fremfor træ og dermed medvirker DOMU til at bevare vores træbestande.

fn verdensmål nr 9
fn verdensmål nr 11

FN’s verdensmål nr. 11

Bæredygtige byer og lokalsamfund

Inden 2030 skal vi gøre byernes vækst mere inkluderende og bæredygtig, med bedre muligheder for at alle verdens lande kan planlægge byer og bosættelser på en mere integreret, bæredygtig og inddragende måde.

Det betyder at alle mennesker skal have adgang til sikre boliger med de nødvendige faciliteter og til en overkommelig pris. 

Dette mål er netop en af idéerne bag DOMU bolig units, fordi vi med vores byggemetode kan sikre gode billige boliger til den brede befolkning. Vores boliger er handicapvenlige og har fokus på at skabe rammerne for et godt hjem.
Derfor har alle vores bolig units også gulvvarme og støjdæmpende tiltag, så beboeren ikke bliver forstyrret af naboer.

Vi bruger også Exhausto ventilationsanlæg med varmegenvinding og Termix varmevekslere, som bidrager til sundhed og komfort for beboerne. 

Vores byggemetode gør det også muligt at udleje boligerne til en meget overkommelig pris. 

FN’s verdensmål nr. 12

Ansvarligt forbrug og produktion

Hvis vi for alvor vil gøre noget for at sikre en bæredygtig fremtid, så er det især vores forbrug og produktion vi skal ændre på. Menneskehedens ressourceforbrug er enormt, men meget af forbruget er rent faktisk helt unødvendigt.

Inden 2030 skal vi nedbringe affaldsmængden betydeligt, gennem forebyggelse, reduktion, genbrug og genanvendelse.

Dette mål fremhæver nødvendigheden for at reducere byggeaffald og finde nye måder at genanvende materialer på. DOMU units er altid flytbare og dermed kan bygningerne flyttes og gives nyt liv et andet sted. 

Vi giver hvert modul en unik QR-kode som indeholder alt information om elementerne i boligen, dermed er der fuld sporbarhed og gør det muligt at genanvende og genbruge alle dele af boligen ved nedbrydning. 

fn verdensmål nr 12

Kontakt os

Interesseret i at høre mere om DOMU

 

Cookies

Vi anvender cookies til at huske dine indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart. Læs mere her

Back to top